X Jubileuszowa Konferencja

INFORMATYKA W TECHNOLOGII METALI

 

 

Czas i miejsce konferencji

 

Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 15 stycznia 2003 r., w sali konferencyjnej:

 Hotelu „Stok”,

ul. Jawornik 52 A, 43-460 Wisła,

tel./fax +48 (0-prefiks) 33 855 24 04

 

Cel konferencji

 

   Prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i przemysłu w zakresie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach przetwórstwa metali i zarządzania procesami przemysłowymi.

 

Tematyka konferencji

 

·        Nowoczesne narzędzia informatyczne w zastosowaniu do modelowania, sterowania i zarządzania procesami przetwórstwa metali.

·        Symulacja procesów odlewania.

·        Symulacja procesów nagrzewania wsadu, obróbki cieplnej, obróbki cieplno-chemicznej.

·        Symulacja procesów przetwórstwa metali z uwzględnieniem zjawisk termomechanicznych, rozwoju mikrostruktury i przewidywania własności wyrobów.

·        Wspomagane komputerowo projektowanie narzędzi i technologii w przetwórstwie metali, w tym zastosowania systemów CAD/CAM/CAE.

·        Zastosowania sztucznej inteligencji w metalurgii i inżynierii materiałowej.

·        Zastosowania technik optymalizacyjnych do projektowania procesów i technologii.

·        Prezentacja programów do symulacji procesów przetwórstwa metali i tworzenia nowoczesnych baz danych dla systemów ekspertowych.

 

KOMITET NAUKOWY

 

TADEUSZ BURCZYŃSKI                Politechnika Śląska

JERZY GRONOSTAJSKI                 Politechnika Wrocławska

MAREK HETMAŃCZYK                 Politechnika Śląska

ANDRZEJ KOCAŃDA                     Politechnika Warszawska

WOJCIECH MITKOWSKI               Akademia Górniczo-Hutnicza

EDWARD NAWARECKI                 Akademia Górniczo-Hutnicza

ANDRZEJ NEIMITZ                         Politechnika Świętokrzyska

RYSZARD PARKITNY                    Politechnika Częstochowska

ANDRZEJ PLEWIŃSKI                    Instytut Obróbki Plastycznej

JERZY ROJEK                                  Instytut Podstawowych Problemów

Techniki PAN

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

FRANCISZEK GROSMAN              Politechnika Śląska

ANTONI PIELA                                Politechnika Śląska

JAN KUSIAK                                               Akademia Górniczo-Hutnicza

MACIEJ PIETRZYK                         Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Lista recenzentów:

 

L. BLACHA                                       Politechnika Śląska

G. DOBROWOLSKI                         Akademia Górniczo-Hutnicza

M. GŁOWACKI                                Akademia Górniczo-Hutnicza

J. GRONOSTAJSKI                          Politechnika Wrocławska

F. GROSMAN                                   Politechnika Śląska

M. HETMAŃCZYK                          Politechnika Śląska

A. KOCAŃDA                                  Politechnika Warszawska

J. KUSIAK                                        Akademia Górniczo-Hutnicza

W. MITKOWSKI                              Akademia Górniczo-Hutnicza

A. PIELA                                           Politechnika Śląska

M. PIETRZYK                                   Akademia Górniczo-Hutnicza

J. ROJEK                                           Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

W. WEROŃSKI                                Politechnika Lubelska

 

Sekretariat konferencji

 

Joanna Lisok

Monika Hyrcza

Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej, Politechnika Śląska

ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice,

 

Łącznie wygłoszono 33 referaty, nt.:

 

METODY BADAWCZE

1. J. POSPIECH, R. A. SCHWARZER, K. WIENCEK: Komputerowe opracowanie danych z automatycznych pomiarów dyfrakcyjnych.

2. J. SZALA, J. CWANA: Metalografia ilościowa wspomagana komputerowo.

3.  Z. ZIMNIAK, J. KALETA, W. WIŚNIEWSKI, P. WIEWIÓRKI: Zastosowanie efektu Villariego w badaniach procesów tłoczenia blach – kamera magnetowizyjna.

4. V. PIDVYSOTSKYY, S. WĘGLARCZYK, A. BATOR: Wpływ promienia przejścia na jednorodność stanu naprężenia w próbie rozciągania

5. K. KOWALCZYK, W. GAMBIN: Modelowanie wpływu ewolucji tekstury krystalograficznej na rozwój anizotropii plastycznej i lokalizację odkształceń w blachach.

6. S. LALIK, K. DUCKI, G. NIEWIELSKI: Charakterystyki chłodziw polimerowych przeznaczonych do obróbki cieplnej.

ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ METOD OPTYMALIZACJI

7. F. GROSMAN, T. WIECZOREK, S. GOLAK: Próba interpretacji fizykalnej procesu cynkowania ogniowego w oparciu o parametry struktury nauczonej sieci neuronowej.

8. P. SEVASTJANOW: Rozmyta optymalizacja wielokryterialna procesu obróbki cieplnej drutu zbrojeniowego po walcowaniu.

9. L. DYMOWA, P. FIGAT, P. RÓG: Opracowanie metody i oprogramowania dla zagadnienia optymalizowanego wyboru gatunku stali konstrukcyjnej.

10. J. TALAR, J. KUSIAK: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do przewidywania czasów chłodzenia kręgów blach w piecach kołpakowych.

11. W. MITKOWSKI, M. DŁUGOSZ: Uwagi o modelowaniu tlenowego procesu konwertorowego.

12. J. FALKUS, J.KUSIAK, W. MITKOWSKI, P. PIETRZKIEWICZ, M. PIETRZYK: Bazy danych do budowy modelu matematycznego procesu konwertorowego z zastosowaniem sieci neuronowych.

13. T. BURCZYŃSKI, W. KUŚ: Obliczenia ewolucyjne w optymalnym kształtowaniu przedkuwek.

14. G. DOBROWOLSKI, S. CISZEWSKI, R. MARCJAN, M. KISIEL-DOROHINICKI, E. NAWARECKI: Przemysłowe systemy informacyjno-decyzyjne z wiedzą wyrażoną explicite.

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESÓW

15. Z. MALINOWSKI, M. PIETRZYK: Naprężenia cieplne wlewka o masie 50 Mg nagrzewanego w piecu komorowym.

16. A. SIWEK, T. DIDENKO: Wpływ efektu Marangoniego na kształt strefy przetopionej laserowo..

17. A. BOKOTA, R. PARKITNY: Naprężenia w hartowanych elementach stalowych.

18. K. DUDEK M. PIETRZYK, J. KONSTANTY: Analiza stanu naprężenia w otoczeniu kryształu diamentu w segmencie metaliczno-diamentowym.

19. A. KOCAŃDA, P. CZYŻEWSKI, T. MIŁEK, H. SADŁOWSKA: Modelowanie procesów hydromechanicznego rozpęczania czwórników.

20. S. CISZEWSKI, Z. GÓRNY, M. KISIEL-DOROHINICKI, S. KLUSKA-NAWARECKA: Modelowanie własności termofizycznych masy formierskiej podczas stygnięcia odlewu.

21. M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI, T. DĘBIŃSKI: Komputerowe wspomaganie projektowania przedkuwek do walcowania pierścieni.

22. P. LACKI, R. SZYNDLER: Analiza numeryczna odkształceń sprężystych matryc do kucia kół zębatych.

23. Z. PATER, A. GONTARZ: Modelowanie nowego procesu walcowania gwintu wkrętów szynowych.

24. A. MARCZEWSKI, W. SOSNOWSKI: Analiza rzeczywistych oporów płynięcia materiału tłoczonej blachy przez progi ciągowe.

25. Z. ZIMNIAK: Minimalizacja błędów sprężynowania powrotnego w procesach tłoczenia blach.

26. H. WIŚNIEWSKA-WEINERT, V. LESZCZYŃSKI, M. HRYNIEWICZ, A. PLEWIŃSKI, Ł. KĘDZIA: Modelowanie procesu zagęszczania ze ścinaniem tlenkowych odpadów przemysłowych.

27. A. GONTARZ, Z. PATER: Modelowanie procesu kucia łba wkręta szynowego.

SYSTEMY KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA

28. J. ROJEK, J. KNABEL, M. KLEIBER: Ocena prawdopodobieństwa pękania blachy w procesie tłoczenia.

29. Z. GRONOSTAJSKI: Porównanie wyników z modelowania matematycznego i fizycznego procesów wyciskania współbieżnego materiału modelowego.

30. A. PIELA, F. GROSMAN: Struktura komputerowej bazy, wspomagającej dobór blach do tłoczenia elementów karoserii samochodowych.

31. J. LISOK, A. PIELA: Praktyczna symulacja procesu tłoczenia blach metodą elementów skończonych (MES).

32. A. LIS, C. KOLAN, W. GLIŃSKI: Komputerowe wspomaganie projektowania ewolucji struktury i własności wytrzymałościowych blach ze stali X70.

Weryfikacja doświadczalna modelu rekrystalizacji pierwotnej.

33. T. KONDEK, D. SZELIGA, M. PIETRZYK: Program do identyfikacji parametrów reologicznych na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskania.