XII Konferencja

 

INFORMATYKA W TECHNOLOGII METALI

 

 

Czas i miejsce konferencji

 

16 – 19 stycznia 2005 Ustroń

Hotel „Belweder”,  ul. Zdrojowa 15,  43-450 Ustroń, 

tel. +48 (0-prefiks) 33 854 85 00

 e-mail: http://www.hotelbelweder.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

W Ustroniu, wśród malowniczych zboczy Równicy i Czantorii pokrytych lasami, gdzie bierze początek Główny Turystyczny Szlak Zachodnio - Beskidzki imieniem Kazimierza Sosnowskiego. Niezwykłe położenie Ustronia wśród malowniczych zboczy, gdzie różnica wzniesień pomiędzy centrum miasta a Czantorią Wielką i Równicą wynosi ponad 500 m, stwarza doskonałe warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej oraz narciarskiej. Wspaniałym widokiem można również napawać się z polany - powyżej schroniska na Równicy, gdzie dotrzemy pieszo lub samochodem. Na Równicy warto wstąpić do przytulnego schroniska lub pełnej uroku 200-letniej chatki "Czarcie Kopyto", bądź udać się do "Zbójnickiej Chaty". Na zaawansowanych turystów czeka 10 szlaków turystycznych (o łącznej długości 60 km).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wszystkich atrakcji, jakie oferuje miejscowość Ustroń i okolice. Amatorzy "białego szaleństwa" mają do dyspozycji 7 wyciągów narciarskich, kolej linową - krzesełkową oraz dobrze utrzymane trasy narciarskie (zjazdowe) o różnym stopniu trudności. Prawdziwy raj natomiast mają narciarze na Czantorii Wielkiej, gdzie przygotowane są trasy o długości 1900 m i 2500 m, natomiast w rejonie doliny Poniwca - stok narciarski sztucznie ośnieżony oraz oświetlony na całej długości.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sekretariat konferencji

 

Joanna Lisok

Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Politechnika Śląska

40-019 Katowice,  

ul. Krasińskiego 8,

e-mail:

joanna.lisok@polsl.pl

tel. +48 (0-prefiks) 32 603 4409,

fax. +48 (0-prefiks) 32 603 4401

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

Burczyński Tadeusz                        Politechnika Śląska

Gronostajski Jerzy                         Politechnika Wrocławska

Kocańda Andrzej                              Politechnika Warszawska

kuziak roman                                        Instytut Metalurgii Żelaza

malinowski zbigniew                        Akademia Górniczo-Hutnicza

mitkowski wojciech                         Akademia Górniczo-Hutnicza

nawarecki edward                          Akademia Górniczo-Hutnicza

plewiński andrzej                            Instytut Obróbki Plastycznej

rojek jerzy                                           Instytut Podstawowych                                       Problemów Techniki PAN

sczygiol norbert                  Politechnika Częstochowska

wieczorek tadeusz                          Politechnika Śląska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

FRANCISZEK GROSMAN                       Politechnika Śląska

ANTONI PIELA                                           Politechnika Śląska

 

JAN KUSIAK                                              Akademia Górniczo-Hutnicza

MACIEJ PIETRZYK                                   Akademia Górniczo-Hutnicza              

 

 

 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

ul. Krasińskiego 8, 40 – 019 Katowice

http://www.polsl.gliwice.pl

 

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Al. Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

http://www.polsl.gliwice.pl

 

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Zakład Komputerowego Modelowania Procesów

Metalurgicznych

Al. Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków

 

 

 

KOMITET METALURGII

 

 

 

 

 

 

Program Konferencji KomPlasTech 2005

 

Niedziela 16.01.2005

 

Recepcja: od 16.00

Kolacja: 18 - 20

 

 

 

Poniedziałek 17.01.2005

 

Śniadanie 7.00 – 9.00

Obiad 13.00 – 14.00

 

Rozpoczęcie Konferencji: 14.10

Obrady: 14.20 – 19.00

 

Sesja 1: NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESÓW – cz. I.

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda

 

Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłym

M. hojny, M. głowacki, D. Jędrzejczyk, T. Dębiński

 

Model numeryczny posuwowego hartowania elementów maszyn wykonywanych ze stali narzędziowych

A. Bokota, t. Domański

 

Opracowanie metody modelowania procesu nitowania bezotworowego - SPR

R. Cacko, P. czyżewski

 

Model numeryczny przemian fazowych w spawalnej stali o podwyższonej wytrzymałości

W. piekarska

 

Wpływ naprężeń na kinetykę transportu masy

B. Wierzba, A. Żmudzki, M. pietrzyk

 

Wstępny model kształtowania blach pokrytych polimerem

J. Rojek

 

Numeryczna analiza procesu wybrzuszania cieczą wsadów spawanych laserem

A. piela, J. RojeK

 

Przerwa kawowa: 16:40-17.00

 

Analiza procesu wyciskania współbieżnego w płaskim stanie odkształcenia za pomocą modelowania matematycznego i fizycznego

Z. Gronostajski, M. Hawryluk

 

Modelowanie numeryczne procesu wyciskania przy użyciu matryc o różnym kształcie

W. Libura, D. leśniak, a. rękas, j. zasadziński

 

 

Sesja 2: SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ METODY OPTY-MALIZACJI W PROJEKTOWANIU PROCESÓW TECHNOLO-GICZNYCH – cz. I.

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

 

Zastosowania logiki wiarygodnego rozumowania w diagnostyce wad wyrobów metalowych

B. Mrzygłód, D. Wilk - Kołodziejczyk, A. Adrian, J. Durak

 

Zastosowanie rozproszonego algorytmu genetycznego do optymalizacji parametrów symulacji MES procesu krzepnięcia

P. handzik, L. trębacz, A. Byrski, M. kisiel - Dorohinicki

 

Wykorzystanie analizy numerycznej procesu kucia do optymalizacji trwałości matrycy

P. czyżewski, A. Kocańda

 

Kolacja 19.00 – 20.00

Spotkanie towarzyskie na basenie: od 20.00

 

 

Wtorek 18.01.2005

 

Śniadanie 7.00 – 9.00

Obiad 13.00 – 14.00

 

Obrady: 14.20 – 18.50

 

Sesja 3: SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ METODY OPTYMALIZACJI W PROJEKTOWANIU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – cz. II.

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki

 

Zastosowanie rozproszonego algorytmu genetycznego do optymalizacji parametrów symulacji MES procesu krzepnięcia

P. handzik, L. trębacz, A. Byrski, M. kisiel - Dorohinicki

 

Aspekty metodologiczne budowy systemu informacyjnego dla potrzeb przemysłu metalowego

S. Kluska – Nawarecka, G. Dobrowolski, E. Nawarecki

 

Modelowanie agentowe w sterowaniu procesami krzepnięcia odlewów

A. Białobrzeski, S. Bieniasz, S. Kluska – nawarecka, H. Połcik

 

Zastosowanie algorytmu drzew decyzyjnych C4.5 do konstrukcji reguł dla systemu ekspertowego stalowniczego pieca łukowego

M. pyka, T. Wieczorek

 

Sesja 4: NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESÓW – cz. II.

 

Przewodniczący: dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski

 

Analiza pola temperatury w czasie krzepnięcia i stygnięcia wlewka kuźniczego

A. Gołdasz, Z. Malinowski

 

Modelowanie procesów rekrystalizacji za pomocą automatów komórkowych

D. Svyetlichnyy, A. Milenin

 

Numeryczna symulacja procesów tłoczenia elementu tłumika

A. brodowski, M. Majewski, J. lisok

 

System komputerowego wspomagania projektowania procesów tłoczenia w tłoczni przemysłu motoryzacyjnego

K. grabowiecki, A. brodowski, M. Majewski,

 

 

Przerwa kawowa: 17.00 – 17.30

 

 

Sesja 5: MODELE, METODY, NARZEDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGA-NIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – cz. I.

 

 

Przewodniczący: prof. dr hab.inż. Stanisław Erbel

 

Zastosowanie siłowników piezoelektrycznych w procesie prasowania wspomaganym drganiami narzędzi

W.Presz, B. G. Ravn, J. Sha, B. andersen, T. Wanheim

 

Zwiększenie efektywności obliczeń programu symulacji komputerowej procesu walcowania pierścieni i obręczy – próba zrównoleglenia obliczeń

T. Dębiński, M. Głowacki

 

Sterowanie optymalne w układach liniowych z kwadratowym wskaźnikiem jakości

W. Mitkowski

 

Zastosowanie sformułowania temperaturowego do modelowania numerycznego krzepnięcia

N. Sczygiol, R. Dyja

 

Uroczysta kolacja 20.00

 

 

Środa 19.01.2005

 

 

Śniadanie 7.00 – 9.00

Obiad 13.00 – 14.00

 

 

Sesja 6: MODELE, METODY, NARZEDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGA-NIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – cz. II.

 

 

Przewodniczący: dr hab. inż. Adam Bokota, prof. nzw. Pol. Cz.

 

Nowy frontalny generator siatek elementów skończonych

J. Mikoda, N. Sczygiol

 

 

Modele wydajnościowe obliczeń MES w klastrach komputerów PC

T. Olas, N. Sczygiol, R. Wyrzykowski

 

Metody poprawy wydajności algorytmu sprzężonych gradientów z uwzględnieniem architektury współczesnych procesorów

T. Olas

 

Sesja 7: MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

 

 

Przewodniczący: dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, prof. AGH

 

Możliwości uwzględnienia wpływu wymuszonej zmiany drogi odkształcenia na naprężenie uplastyczniające w procesach plastycznej przeróbki metali

ł. madej, m. pietrzyk

 

Modelowanie rozkładu mikrostruktury i własności mechanicznych na szerokości cienkich blach walcowanych na gorąco

A. Milenin, D. Svyetlichnyy, H. dyja

 

Przerwa kawowa: 10.40 - 11.00

 

Niejednorodność struktury i tekstury w blachach ze stali chromowej o strukturze ferrytycznej

t. rostek, j. pospiech, k. sztiwertnia

 

Analiza wzajemnego wpływu wybranych zjawisk procesu hartowania stali C45

A. Kulawik, A. Bokota

 

Analiza wpływu gradientu temperatury na mikrostrukturę krzepnięcia modelowaną automatami komórkowymi

O. Wodo, N. Sczygiol

 

Wpływ procesu walcowania na cechy geometryczne cienkich i wąskich taśm płaszczonych w walcarce kulowej

F. grosman, J. Przondziono, J. Szymszal

 

Naprężenie uplastyczniające w warunkach złożonych stanów obciążenia

F. grosman, J. Pawlicki

 

 

Zakończenie konferencji: 12.40