I Konferencja nt.: ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W ZAKŁADACH

PRZETWÓRSTWA METALI

odbyła się w Krakowie,

w dniach 16-17 listopada 1993 roku.

 

Instytucje Organizacyjne:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego

Komitet Przeróbki Plastycznej

 

Zakład Plastycznej Przeróbki Metali

Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Akademii Górniczo – Hutniczej

 

Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej

Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

 

Komitet Organizacyjny:

 

Maciej Pietrzyk                         Akademia Górniczo – Hutnicza

Antoni Piela                              Politechnika Śląska

 

Komitet Konferencji:

 

Joachim Foltys                         Huta Batory

Franciszek Grosman                 Politechnika Śląska

Jerzy Knapik                            Huta im. T. Sendzimira

Henryk Kunik                            Huta Pokój

Zbigniew Misiołek                      SITPH

Lucjan Sadok                           Akademia Górniczo – Hutnicza

Jerzy Szafruga                          Huta Katowice

Tadeusz Wieczorek                  Huta Kościuszko

 

Miejsce Konferencji:

 

Akademia Górniczo – Hutnicza

Pawilon B – 4

Al. Mickiewicza 30

30 – 059 Kraków

 

Łącznie wygłoszono 18 referatów, nt.:

 

  1. S. Maj, M. Winsczyk, R. Cichoń: Computer control of the stock heating process.

2.      Z. Malinowski, R. Kuziak, R. Molenda, M. Hołda: Computer program for the 3D simulation of the process of heating of blooms.

3.      S. Nowak, T. Knych, B. Świątek, M. Wojtas: Design of the continuous casting and rolling processes based on the discrete model.

4.      J. Kusiak, R. Okoń, R. Cieślik: Selected aspects of the computer aided roll pass design.

5.      H. Dyja, J. Bielawski, Z. Hadaś, J. Grzybowski: Computer controll of the plate rolling process In Steel Plant Częstochowa.

6.      M. Głowacki, M. Pietrzyk, H. Kusiak, B. Gierulski: Computer aided technology design for the hot strip mill.

7.      J. Osika, S. Nowak, T. Knych: Roll setting design for 20-high mill; improvement of the flatness of products.

8.      F. Grosman, A. Piela, J. Cwajna: Introduction of the structural model in the programm for the design of the swing forging process of steels.

9.      A. Piela: Computer aided design of the swing forging process.

10.   W. Muzykiewicz, M. Leśniewski: Computer evaluation of the deep drawability of sheets.

11.   F. Grosman, E. Hadasik, A. Ploch: Characteristics of the plasticity of materiale as an element of the computer program.

12.   T. Karpowicz, J. Małek, M. Mizera: ALC Interacq System – automatic control system for Contirod casting process, application of the Genesis package and IBM/PC microcomputer.

13.   B. Polednia, M. Bubak, R. Chrobak, J. Kościński, M. Pietrzyk: Finite – element program for strain and temperature fields evaluation – implementation in C language and an attempt of paralel computations.

14.   R. Chrobak, M. Bubak, J. Mościński, M. Pietrzyk, B. Polednia: Finite – element program for strain and temperature fields evaluation; implementation on the work station.

15.   M. Bubak, R. Chrobak, J. Mościński: Proposition of paralel finite – element computations of strain fields.

16.   W. Alda, M. Bubak, W. Dzwinel, J. Kitkowski, J. Mościński: Molecular simulation of plastic deformation.

17.   J. Krok, M. Stanuszek, J. Orkisz: Programs for nonlinear analysis of engineering problems.

18.   J. Kusiak, J. Bińczak, J. – L. Chenot, L. Fourment: Application of the FORGE2 program to the Computer simulation of forming processes.