II Konferencja nt.: ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W ZAKŁADACH

PRZETWÓRSTWA METALI

odbyła się w Wiśle,

w dniach 16-18 stycznia 1995 roku.

 

 

Instytucje Organizacyjne:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego

Komitet Przeróbki Plastycznej

 

Zakład Plastycznej Przeróbki Metali

Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Akademii Górniczo – Hutniczej

 

Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej

Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania

Politechniki Śląskiej

 

Komitet Organizacyjny:

 

Ryszard Okoń                           Akademia Górniczo – Hutnicza

Antoni Piela                              Politechnika Śląska

Joanna Przondziono                  Politechnika Śląska

Tadeusz Szynalski                    Huta Kościuszko

 

Komitet Naukowy:

 

Henryk Dyja                             Politechnika Częstochowska

Bogdan Golis                            Politechnika Częstochowska

Jerzy Gronostajski                    Politechnika Wrocławska

Franciszek Grosman                 Politechnika Śląska

Andrzej Kocańda                      Politechnika Warszawska

Janusz Łuksza                         SITPH

Zbigniew Misiołek                      SITPH

Maciej Pietrzyk                         Akademia Górniczo – Hutnicza

Lucjan Sadok                            Akademia Górniczo – Hutnicza

Roman Wusatowski                  Politechnika Śląska

 

Komitet Honorowy:

 

Stanisław Bral                           Huta Kościuszko

Tadeusz Bykowski                    Huta Batory SA

Wacław Dura                            Huta Batory SA

Jerzy Knapik                            Huta im. T. Sendzimira

Zbigniew Skotniczny                 SOLIDEX Ltd. - Kraków

 

Miejsce Konferencji:

 

Dom wypoczynkowy KROKUS

ul. Górnośląska 9

43 – 460 Wisła

 

Łącznie wygłoszono 26 referatów, nt.:

 

 1. M. Pietrzyk, J. Kusiak, P.D. Hodgson, C. Roucoules: Zastosowanie programu Elroll do modelowania procesu walcowania blach grubych.
 2. H. Dyja, P. Korczak, J. Markowski, J. Bielawski, J. Grzybowski, Z. Hadaś: Sterowanie kształtem i profilem pasma w walcowni blach grubych.
 3. S. Turczyn: Projektowanie układów wykrojów wydłużających ze wspomaganiem komputerowym.
 4. J. Mischke, W. Kowalski: Pakiet symulowania prostowania w prostownicy rolkowej.
 5. K. Kurek, R. Przyłucki: Minimalizacja zużycia energii w procesie indukcyjnego nagrzewania materiałów do przeróbki plastycznej.
 6. R. Przyłucki, Cz. Sajdak: Obliczenia rozkładu temperatury we wsadach płaskich nagrzewanych indukcyjnie w procesach przeróbki plastycznej
 7. J. Zgraja: Symulacja komputerowa indukcyjnego nagrzewania płyt przed procesem tłoczenia dennic.
 8. P. Ćwierk, T. Karolewicz: Lotus Notes 3.0 – rozproszona baza danych.
 9. W. Lehnert, N.D. Cuong: Intergriertes Modell zur Berechnung der Umform – und Gefugeparameter von Stahlen beim Walzen auf Konti – Walzwerken.
 10. Z. Malinowski, M. Głowacki, R. Szyndler: Trójwymiarowe modelowanie metodą elementów skończonych procesu matrycowego walcowania odkuwek.
 11. M. Pietrzyk, J. Majta: Zastosowanie programu Comp_axi do badania mikrostruktury stali odkształconych plastycznie na gorąco.
 12. R. Chrobak, M. Bubak, J. Mościński, M. Pietrzyk: Modelowanie procesu spęczania na sieci stacji roboczych.
 13. A. Kocańda, R. Cacko, B. Raddad: Komputerowe modelowanie obciążenia i wytrzymałość matryc do wyciskania.
 14. M. Gierzyńska – Dolna, Z. Kucharczyk, P. Lacki: Wpływ warstwy utwardzającej na pole temperatury w matrycy.
 15. F. Grosman, A. Piela: Program komputerowego wspomagania projektowania procesu kucia w kowarce.
 16. A. Piela, E. Hadasik: Siła kucia w kowarce jako kryterium komputerowego projektowania technologii.
 17. J. Kowalczyk, R. Kozik, H. Kozłowski, K. Rakowski, R. Wusatowski: Interpretacja matematycznych modeli kształtowania struktury.
 18. E. Hadasik, A. Ploch, I. Schindler, G. Niewielki: Komputerowe wspomaganie opisu plastyczności materiałów na przykładzie austenitycznych stali chromowo – manganowych.
 19. P. Szturc, J. Boruta: Pocitacowe zpracovani deformacnich charakteristik za tepla zkousenych oceli a jeho vyznam.
 20. J. Pawlicki, A. Ploch: Stan i perspektywy rozwoju komputerowych systemów sterowania i kontroli procesów w metalurgii proszków.
 21. Cz. Cygoń, A. Piela, H. Smyczek: Prognozowanie własności mechanicznych stali konstrukcyjnych po ulepszaniu cieplnym w oparciu o skład chemiczny i parametry technologiczne.
 22. J. Okrajni, D. Zenowicz, K. Oskędra: Modelowanie procesu kształtowania kompozytów rurowych.
 23. A. J. Zmysłowski: Modelowanie geometryczne narzędzi do przeróbki plastycznej.
 24. S. Bral, M. Dybula, A. Piela: Analiza możliwości zwiększenia trwałości narzędzi do dziurowania podkładek kolejowych.
 25. R. Sułkowski, T. Władyniak: Prace nad komputerowym systemem zapewnienia jakości prowadzone w Hucie Baildon.
 26. J. Kliber: Deformation resistance of materials (Activation Energy) – part I.