III Konferencja nt.: ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W ZAKŁADACH

PRZETWÓRSTWA METALI

odbyła się w Koninkach,

w dniach 8 - 10 stycznia 1996 roku.

 

 

Instytucje Organizacyjne:

 

Zakład Plastycznej Przeróbki Metali

Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków

 

Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej

Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania

Politechniki Śląskiej, Gliwice

 

Komitet Metalurgii

Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Jan Kusiak                               Akademia Górniczo – Hutnicza

Janusz Majta                            Akademia Górniczo – Hutnicza

Antoni Piela                              Politechnika Śląska

Maciej Pietrzyk                         Akademia Górniczo – Hutnicza

 

Komitet Naukowy:

 

Jerzy Gronostajski                    Politechnika Wrocławska

Franciszek Grosman                 Politechnika Śląska

Michał Kleiber                           IPPT PAN, Warszawa

Andrzej Kocańda                      Politechnika Warszawska

Jacek Mościński                       Akademia Górniczo – Hutnicza

Janusz Orkisz                          Politechnika Krakowska

Andrzej Plewiński                     Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Lucjan Sadok                            Akademia Górniczo – Hutnicza

 

Miejsce Konferencji:   Koninki

 

Łącznie wygłoszono 27 referatów, nt.:

 

Transport masy i ciepła

 

 1. W. Mitkowski: Uwagi o sterowaniu procesem krzepnięcia.
 2. K. Kurek: Modelowanie nagrzewnic indukcyjnych skrośnych do wsadów przed ich przeróbką plastyczną.
 3. Z. Malinowski, B. Głut, R. Szyndler: Modelowanie wymiany ciepła między wlewkiem a wlewnicą podczas odlewania i studzenia.
 4. J. Zgraja, W. Staszewski, J. Arabski: Komputerowa optymalizacja procesu indukcyjnego odpuszczania uchwytu matryc kuzienniczych.
 5. A. Piela: Przebieg zmian temperatury materiału w procesie kowarkowym.

Mikrostruktura i równania konstytutywne

 1. E. Hadasik, A. Ploch, I. Schindler, B. Machulec: Wykorzystanie technik komputerowych do realizacji badań plastometrycznych.
 2. M. Pietrzyk, J. Kusiak: Nowa wersja programu Comp_axi pozwalająca na automatyczne wyznaczenie krzywych umocnienia metali i stopów odkształcanych plastycznie na gorąco.
 3. I. Schindler, J. Kliber: Predicting deformation resistance At die forming Rusing simple software for symbolic calculation.
 4. F. Grosman, A. Piela: Wpływ odkształcenia i stanu naprężenia na fazę węglikową stali szybkotnących.
 5. J. Majta, M. Pietrzyk: Zastosowanie programu Elroll do przewidywania własności wyrobów po walcowaniu na gorąco.
 6. J. Kusiak, S.M. Roberts, P.J. Withers: Problemy numerycznej symulacji wad odkuwek z materiałów kompozytowych.

Informatyka – zastosowania

 1. J. Filipiak, W. Mierzowski, P. Przewięźlikowski: Strategia budowy systemów informatycznych w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie do roku 2000.
 2. F. Grosman, A. Ploch, J. Pawlicki, D. Ćwiklak: Komputerowe systemy sterowania i kontroli procesów przeróbki plastycznej.
 3. J. Bielawski, J. Grzybowski, Z. Holisz, J. Radecki, Z. Hadaś, K. Grabski, Z. Urbanowicz: Komputerowy system śledzenia produkcji i jakości Walcowni Blach Grubych Huty „Częstochowa” działający na platformie systemu QNX.
 4. J. Mischke, R. Gregorczyk, A. Świątoniowski: Szybkie procedury rozwiązywania równań krzywizn linii w modelu prostowania w prostownicach rolkowych.
 5. B. Głut: Wybrane techniki adaptacji siatek dla metody elementów skończonych.

Projektowanie technologii i narzędzi

 1. J. Gronostajski, Z. Zimniak: Zastosowanie programów ANSYS/ED i ABAQUS do CAD procesów głębokiego tłoczenia.
 2. A. Kocańda, P. Czyżewski, R.Cacko: Zmiana wymiarów matrycy podczas współbieżnego wyciskania pręta.
 3. S. Kępiński: Wybrane zagadnienia zastosowania techniki komputerowej w procesach wytwarzania elementów nadwozi samochodowych.
 4. M. Pietrzyk, P. Hartley, I. Pillinger: Porównanie komputerowych programów symulujących wyginanie się blach grubych przy walcowaniu na gorąco.
 5. E. Jacniacka: Analiza wykorzystania programu wellCAM 2D do wspomagania w warunkach przemysłowych projektowania narzędzi kuziennych na przykładzie odkuwki młotowej.

Symulacja komputerowa procesów

 1. W. Sosnowski, M. Kleiber: Symulacja numeryczna procesów tłoczenia blach.
 2. W. Kubiński, B.Klimkiewicz: Założenia do komputerowego modelu procesu dziurowania w prasowalcarce dziurującej.
 3. J. Kusiak, M. Pietrzyk: Symulacja komputerowa procesu wyciskania aluminium z wykorzystaniem pakietów komercyjnych na przykładzie programu FORGE2.
 4. H. Dyja, M. Knapiński, J. Markowski, D. Stoiński: Badania nad możliwością zastosowania nowych modeli w komputerowym systemie sterowania walcownią blach grubych.
 5. M. Głowacki: Komputerowa symulacja sekwencji przepustów w procesie walcowania w wykrojach.
 6. S. Szczepanie: Zastosowanie programu CAPS - Finel do projektowania procesów kucia matrycowego.