Main page
Local Organizer
INNOAGH Sp. z.o.o.
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii
Conference Venue
HOTEL PREZYDENT