Main page
Local Organizer
ORGANIZING COMMITTEE:
Chair:DANUTA SZELIGA szeliga@agh.edu.pl
ŁUKASZ RAUCH lrauch@agh.edu.pl
ŁUKASZ SZTANGRET szt@agh.edu.pl
ANNA BARAN barana@agh.edu.pl
GRZEGORZ SMYK gsmyk@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

STEERING COMMITTEE:
MACIEJ PIETRZYK, Akademia Górniczo-Hutnicza
FRANCISZEK GROSMAN, Politechnika Śląska
Conference Venue
HOTEL PREZYDENT