Main page
ZAPROSZENIE:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania streszczeń artykułów odpowiadających tematyce konferencji do dnia 15 września 2015 roku.

Pobierz zaproszenie

Objętość streszczenia w języku polskim nie powinna przekraczać ilości 200 słów. Streszczenie wraz z formularzem zgłoszenia należy zgłaszać drogą elektroniczną, korzystając ze strony konferencji:

W tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji wiodącym językiem będzie język polski. Zgłoszone artykuły będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy i Recenzentów do publikacji w następujących czasopismach:

Wszystkie prace będą recenzowane. Jednak o ostatecznym zakwalifikowaniu i wydruku pracy w danym czasopiśmie decyduje kolegium redakcyjne danego czasopisma.