Main page
WAŻNE!

Ogólne warunki wysyłki artykułu oraz streszczenia:

Autorskie prace, które dotychczas nie były publikowane, są zgłaszane w postaci rozszerzonego streszczenia (2 strony w języku polskim i angielskim w formacie *.doc) przez system strony internetowej. Wzór streszczenia znajduje się w pliku:

Formatka_KPT2016_streszczenie_2strony

Do dnia 15.09.2015 czekamy na nadsyłanie streszczeń Państwa prac, które będą recenzowane i po akceptacji publikowane w przesłanej formie 2 stron w materiałach konferencyjnych.

Możliwość publikacji artykułu w czasopismach naukowych:

Oprócz rozszerzonego streszczenia, które po akceptacji przez Komitet Naukowy zostanie opublikowane w materiałach konferencyjnych,istnieje również możliwość zgłoszenia pełnego artykułu w języku polskim (do czasopisma Hutnik Wiadomości-Hutnicze) lub w języku angielskim (do czasopisma Computer Methods in Materials Science). Więcej infromacji pod linkiem Publikacje w czasopismach.

Stworzenie konta w systemie Komplastech:

Każdy z Autorów tworzy swoje własne konto w Systemie Komplastech (Menu -> Rejestracja -> Formularz Rejestracji). Konto to krok po kroku umożliwia zgłoszenie i wysłanie rozszerzonego streszczenia.
Autor powinien wypełnić "Formularz rejestracji" we wszystkich wymaganych polach, oznaczonych (*). Prosimy o uważne wprowadzanie danych i ich sprawdzenie, gdyż adres e-mail Autora stanowi indywidualny identyfikator oraz login w Systemie Komplastech.
Po skorzystaniu z opcji "wyślij" dla poprawnie wypełnionego "Formularza rejestracji", System Komplastech automatycznie wygeneruje hasło i prześle na adres Autora.