Main page

Oprócz rozszerzonego streszczenia, które po akceptacji przez Komitet Naukowy zostanie opublikowane w materiałach konferencyjnych, istnieje również możliwość zgłoszenia pełnego artykułu w języku polskim lub angielskim. Na potrzeby publikacji prac w języku polskim zarezerwowano nr 1/2016 czasopisma Hutnik Wiadomości-Hutnicze (tylko druk prac przed konferencją).

W języku angielskim prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Computer Methods in Materials Science. W obu przypadkach termin druku prac przed konferencją uzależniony jest od możliwie wczesnego złożenia kompletnych prac, zgromadzenia odpowiedniej liczby prac zrecenzowanych pozytywnie i zmieszczenia się w pierwszej połowie grudnia z gotowym artykułem do druku. Stąd ogromna prośba do Szanownych Autorów o możliwie wczesne przesyłanie kompletnych artykułów do recenzji, czyli do dnia 15.10.2015. Państwa prace będą podlegały procedurom publikacji obowiązującym w danym czasopiśmie, co w przypadku obu czasopism wymaga dwóch niezależnych recenzji:

  • Hutnik Wiadomości-Hutnicze - Kompletny artykuł, przygotowany przez Autorów zgodnie z wymogami czasopisma (Hutnik_wskazowki.docx) należy przesyłać w postaci pliku *.doc i/lub *.pdf na adres sekretariatu konferencji (Monika Hyrcza-Michalska). Wraz z artykułem należy wysłać wypełnione i podpisane oświadczenie Autorów (Hutnik_oswiadczenie.docx"). Sekretariat konferencji w porozumieniu z Redakcją Hutnika-Wiadomości Hutniczych przesyła otrzymany artykuł do dwóch recenzji. Następnie przekazuje wyniki recenzji Autorom i pośredniczy w całej procedurze publikacyjnej aż do przekazania prac do druku. Czasopismo z Autorami zawiera umowę, którą również będzie trzeba podpisać przed publikacją. Umowa zostanie przesłana do Autorów przez sekretariat konferencji. W przypadku czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze nie ma możliwości złożenia pracy przez system strony czasopisma i jedyną drogą dla składania prac jest przesłanie ich na adres sekretariatu konferencji.
    Po uzyskaniu pozytywnej recenzji artykułu, wymagane będzie przesłanie źródłowego pliku w formacie MS Word (*.doc), a także zamieszczonych w pracy rysunków jako odrębnych plików w formacie *.jpg. Dostarczenie gotowych artykułów w wersji elektronicznej powinno być zrealizowane drogą internetową. W przypadku zbyt obszernych plików istnieje możliwość przesłania CD wraz z wydrukowaną wersją gotowego artykułu klasyczną pocztą do sekretariatu konferencji.

  • Computer Methods in Materials Science - instrukcje dla Autorów oraz procedura recenzji opisane są szczegółowo na stronie Internetowej czasopisma pod adresem http://cmms.agh.edu.pl/