Main page
WAŻNE DATY:
14.10.2015Termin nadesłania rozszerzonego streszczenia referatu (2 strony) do druku w materiałach konferencyjnych - formatka dostępna będzie w zakładce Instrukcje dla autorów
20.10.2015Termin potwierdzenia przyjęcia rozszerzonego streszczenia referatu do druku w materiałach konferencyjnych
30.10.2015Ostateczny termin nadsyłania artykułu do druku w numerze 1/2016 czasopisma Hutnik (po polsku) - formatka dostępna będzie w zakładce Instrukcje dla autorów
16.11.2015Termin dokonania rezerwacji miejsca noclegowego w Hotelu Pod Jedlami w Wiśle
30.11.2015Termin dokonania zniżkowej opłaty konferencyjnej oraz zgłaszania udziału w konferencji przez firmy
15.12.2015Zamieszczenie programu konferencji na KomPlasTech 2016 oraz na Konferencje Wydziału IMiM Politechniki Śląskiej