Main page
 
WAŻNE DATY:

TERMIN NADSYŁANIA STRZESZCZEŃ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY

16.09.2013Termin nadsyłania zgłoszenia i streszczenia referatu (max 200 słów)
14.10.2013Ostateczny termin nadsyłania referatu do druku (formatka dostępna na stronie konferencji - zakładka Instrukcje dla autorów)
15.11.2013potwierdzenie przyjęcia referatu do druku i dokonania rezerwacji miejsca noclegowego w "CKiR Orle Gniazdo"
30.11.2013Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
20.12.2013Zamieszczenie programu konferencji na oraz na http://www.wimim.polsl.pl/konferencje