Main page
 
MINISYMPOZJUM:
Główna tematyka minisympozjum obejmuje optymalizację procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali. W ramach minisympozjum odbędą się dwie sesje, z których pierwsza poświęcona będzie tematyce symulacji numerycznych ora weryfikacji laboratoryjnej i półprzemysłowej, natomiast w ramach drugiej przedstawione zostaną prace z zakresu optymalizacji, analizy wrażliwości, metamodelowania oraz implementacji systemu komputerowego dedykowanego do projektowania procesów i cykli produkcyjnych.

Organizator: prof. Jan Kusiak
 • Sesja poniedziałkowa:
  1. Legwand A., Perzynski K., Madej L., Pietrzyk M., Approach for an automatic optimisation of production chain as a tool for intelligent manufacturing in metal forming.
  2. Skóra M., Pietrzyk M., Proper assembly and geometrical parameters as a criterion for the computer aided design of manufacturing cycle for screws.
  3. Mrozek A., Molecular models of polycrystalline and porous materials.
  4. Kuziak R., Molenda R., Wrożyna A., Pietrzyk M., Experimental verification and validation of the phase transformation model used for optimization of heat treatment of rails.
  5. Kuziak R., Radwański K., Perzyński K., Madej L., Pietrzyk M., Validation of material models for bainitic steels used in optimization of manufacturing chain for fasteners.
 • Sesja wtorkowa:
  1. Długosz A., Optimization in multiscale thermoelastic problems.
  2. Kuś W., Mucha W., Optimization strategy for processes.
  3. Rauch L., Skiba M., Kusiak J., Computer system dedicated to optimization of production processes and cycles in metal forming industry.
  4. Szeliga D., Kusiak J., Sensitivity analysis as a support for optimization of industrial processes.
  5. Kusiak J., Sztangret L., Rauch L., Pietrzyk M., Metamodel Driven Optimization of Thermomechanical Industrial Processes.