Main page
 
WAŻNE!

Komunikacja pomiędzy autorami, recenzentami oraz edytorami odbywa się poprzez Internet (www.komplastech.agh.edu.pl - 'System Komplastech').

Ogólne warunki wysyłki artykułu oraz streszczenia:

Przygotowanie artykułu:

Stworzenie konta w systemie Komplastech:

Wysyłka artykułu:

Publikacja pokonferencyjna w czasopiśmie:


Podczas korzystania z systemu Komplastech użytkownik w każdej chwili ma możliwość użycia linku FAST HELP umieszczonego w górnym menu. Rekomendowaną przeglądarką Internetową jest Netscape, Firefox lub Internet Explorer w możliwie najnowszej wersji.