Main page
 
TEMATYKA KONFERENCJI:
  • Nowoczesne narzędzia informatyczne w zastosowaniu do modelowania, sterowania i zarządzania procesami przetwórstwa metali.
  • Symulacja procesów odlewania, nagrzewania wsadu, obróbki cieplnej, obróbki cieplno-chemicznej.
  • Symulacja procesów przetwórstwa metali z uwzględnieniem zjawisk termomechanicznych, rozwoju mikrostruktury i przewidywania własności wyrobów.
  • Wspomagane komputerowo projektowanie narzędzi i technologii w przetwórstwie metali, w tym zastosowania systemów CAD/CAM/CAE.
  • Zastosowania sztucznej inteligencji w metalurgii i inżynierii materiałowej.
  • Zastosowania technik optymalizacyjnych do projektowania procesów i technologii.
  • Prezentacja programów do symulacji procesów przetwórstwa metali i tworzenia nowoczesnych baz danych dla systemów ekspertowych.