Main page
 
LOKALIZACJA:

Wisła-Malinka to jedna z najbardziej rozległych dolin i osiedli miasta Wisła. Zajmuje północno-wschodnią część miasta i jest położona po obu stronach potoku Malinka. Północna jej część położona jest na łagodnych i mocno nasłonecznionych zboczach Czupla i Malinowa. W tej części znajdują się najlepsze tereny zajęte pod uprawę rolną. Południowy obszar na stromo opadających zboczach Cienkowa jest bardziej zalesiony. Dolina Malinki zamknięta jest z trzech stron (wschód, południe, północ) pasmami górskimi. Granica północna przebiega od Nowej Osady poprzez Czupel (882 m), Jawierzny (799 m) do Przełęczy Salmopolskiej. Częściowo na tym odcinku graniczy z gminą Brenna. Następnie biegnie w kierunku Malinowa (1117 m), gdzie graniczy z miastem Szczyrk. Wschodnia granica ciągnie się od Malinowa poprzez Malinowską Skałę (1152 m) do Zielonego Kopca (1152 m). Odcinek między Malinowską Skałą a Zielonym Kopcem jest częścią głównego pasma Beskidu Śląskiego łączącego Baranią Górę(1220 m) ze Skrzycznem (1257 m). Tędy przebiega granicą pomiędzy Wisłą-Malinką a należącą już do Żywiecczyzny gminą Lipowa. W rejonie Zielonego Kopca pasmo to łączy się z pasmem Cienkowa oddzielającym od południowej strony Malinkę od Czarnego. Obszar ten jest najwyżej położoną częścią Malinki. Pasmo Cienkowa łagodnie opada w kierunku zachodnim, począwszy od Zielonego Kopca poprzez Cieńków Wyszni (957 m), Cieńków Średni (717 m), Cieńków Niźni (720 m), kończąc na Nowej Osadzie. Od strony zachodniej dolina Malinki połączona jest z Wisłą wąskim przesmykiem znajdującym się między szczytami Czupla i Kozińców. W tym miejscu potok Malinka wpada do Wisły. Przebiega tędy jedyna droga łącząca dolinę z pozostałą częścią miasta. Droga ta łączy jednocześnie Wisłę ze Szczyrkiem. Najniżej położonym punktem Malinki jest osiedle Bajcary (ok. 480 m), a najwyższym szczytem jest Malinowska Skała.

Malinka ma ważne znaczenie dla turystyki tego regionu. W Malince występują również źródła wód mineralnych, na które natrafiono podczas wierceń prowadzonych pod projektowany zbiornik retencyjny. Projekt budowy został zaniechany, jednak plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przewiduje rozpoznanie zasobów wód mineralnych, a po dokładnym ich oszacowaniu Malinka może stać się miejscowością sanatoryjno-klimatyczną. Na terenach nadających się do uprawiania sportów narciarskich zbudowano wyciągi narciarskie. Ze szczytu Cieńkowa Niźniego prowadzi najdłuższa w Malince trasa narciarska o łącznej długości ok. 900 m i 200 m różnicy wzniesień. Nieco poniżej tego szczytu, na szlaku turystycznym w kierunku Zielonego Kopca, znajduje się Postrzedniańsko Polana. Należy ona do ostatnich w Beskidzie Śląskim, gdzie prowadziło się gospodarkę sałaszniczo-pasterską, charakterystyczną w przeszłości dla tych terenów. W pobliżu Malinowa znajduje się Jaskinia Malinowska – jedyna w polskiej części Beskidu Śląskiego udostępniona dla ruchu turystycznego. W 2004 roku kilku mieszkańców Malinki przypadkowo odkryło wejście do największej obecnie znanej jaskini w Beskidzie Śląskim, nazwanej Miecharską. Jak na razie obiekt jest zamknięty dla samodzielnego zwiedzania, jednakże istnieje taka możliwość ssdla grup zorganizowanych.