Main page
 
WAŻNE!

Komunikacja pomiędzy autorami, recenzentami oraz edytorami odbywa się poprzez Internet (www.komplastech.agh.edu.pl - 'System Komplastech').

Ogólne warunki wysyłki recenzji:

Recenzenci proszeni są o wpisywanie swoich recenzji po zalogowaniu do systemu na formularzu recenzji. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wzoru recenzji czasopisma Hutnik. Wzór umieszczony został pod następującym adresem:

http://www.komplastech.agh.edu.pl/public_repo/wzor_recenzji_hutnik.jpg