Main page
KONTAKT:
MONIKA HYRCZA-MICHALSKA
Monika.Hyrcza-Michalska@polsl.pl
Instytut Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (0-32) 603 4229
fax (0-32) 603 4400