Main page
OPŁATY REJESTRACYJNE:
Zgłoszenia uczestników
Do 30 listopada 2017 opłata konferencyjna wynosi: 1600,00 zł.
  • Opłata ta nie obejmuje kosztów zakwaterowania w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku. Koszt zakwaterowania w hotelu konferencyjnym wynosi: 152,00 zł/dobę za miejsce w pokoju 2-osobowym lub 248,00 zł/dobę w pokoju 1-osobowym. Rezerwacji miejsca należy dokonać indywidualnie, przez kontakt z Panią Izabelą Sikorą, specjalistą ds. marketingu i rezerwacji Hotelu Stok e-mail: i.sikora@hotelstok.pl, tel. +48 33 856 41 24; +48 692 472 457. Podczas rezerwacji należy powołać się na Konferencję KomPlasTech 2018 oraz zgłosić ten fakt do sekretariatu konferencji.

  • Studenci ponoszą koszty opłaty konferencyjnej w kwocie 1200,00 zł.

  • Osoby towarzyszące, biorące udział w bankiecie oraz kolacji regionalnej, ponoszą koszt udziału w kwocie 400 zł oraz koszty zakwaterowania. Dla osób towarzyszących można zarezerwować miejsce noclegowe również w cenie promocyjnej.

Po 30 listopada 2017 opłata konferencyjna ulega zmianie i wynosi: 1800,00 zł, a dla studentów 1400,00 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy przekazywać na konto:

Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, ul. Krasińskiego 8, 40 - 019 Katowice;
NIP: 954-247-11-14
Bank: Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Katowicach
Nr rachunku: 18 1540 1128 2001 7001 6680 0001
Kod Swift Banku: EBOSPLPW119
z dopiskiem:
„Konferencja KomPlasTech 2018” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.


* Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach w sali konferencyjnej Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku, napoje w przerwach obrad, obiady (w dniach 22, 23 i 24.01.2018) oraz kolacje (w dniach 21, 22 i 23.01.2018) w restauracji hotelowej, udział w spotkaniu towarzyskim oraz imprezach towarzyszących. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia uczestników konferencji, kosztów zakwaterowania i opłaty klimatycznej za pobyt w Wiśle.
* Dokonanie opłaty w terminie do 30 listopada 2017 r. jest gwarancją uczestnictwa w konferencji, publikacji zgłoszonych i zakwalifikowanych przez komitet redakcyjny danego czasopisma prac, a także utrzymania rezerwacji miejsca noclegowego w Hotelu Stok. Z uwagi na sezon narciarski i ze względów organizacyjnych miejsca noclegowe rezerwowane są bezpośrednio u Specjalisty ds. marketingu i rezerwacji Hotelu Stok oraz potwierdzane przez Sekretariat Konferencji.Zgłoszenia dla firm

Zapraszamy instytucje oraz firmy zainteresowane prezentacją swoich wyrobów, w tym oprogramowania, do przedstawienia ich na specjalnej sesji posterowej w przerwach między obradami. Koszt udziału w sesji posterowej zależny jest od wymogów sposobu prezentacji osiągnięć firmy i wynosi minimum 1000 zł za dzień. Koszt ten nie obejmuje kosztu noclegów przedstawicieli firmy.
Istnieje również możliwość zamieszczenia wkładek reklamowych w programie konferencji. Koszt zamieszczenia dostarczonej wkładki (jeden arkusz A4) wynosi 600 zł.