Main page
WAŻNE DATY:
27.10.2017Termin nadsyłania zgłoszenia i streszczenia referatu
30.10.2017Termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i akceptacji streszczenia referatu
06.11.2017Ostateczny termin nadsyłania referatu do recenzji i druku dla publikacji w czasopismach wydawanych przed konferencją (formatka dostępna na stronie konferencji Instrukcje dla autorów)
13.11.2017Ostateczny termin nadesłania rozszerzonego streszczenia referatu (max 2 strony - formatka dostępna na stronie konferencji Instrukcje dla autorów) do druku w materiałach konferencyjnych i w czasopismach wydawanych po konferencji
20.11.2017Termin potwierdzenia przyjęcia referatu do druku w czasopismach wydawanych przed konferencją
20.11.2017Termin potwierdzenia przyjęcia rozszerzonego streszczenia referatu do druku w materiałach konferencyjnych i kwalifikacji zgłoszonych referatów do druku w czasopismach wydawanych po konferencji
30.11.2017Termin dokonania rezerwacji miejsca noclegowego w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku
30.11.2017Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej oraz zgłaszania udziału w konferencji przez firmy
21.12.2017Zamieszczenie programu na stronie konferencji
21.01.2018Rozpoczęcie konferencji