Main page
PRZEWODNICZACY:
MONIKA HYRCZA-MICHALSKA
Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
KOMITET STERUJACY:
FRANCISZEK GROSMAN Politechnika Śląska
MACIEJ PIETRZYK Akademia Górniczo-Hutnicza
ADMINISTRACJA STRONY:
Łukasz RAUCH Akademia Górniczo-Hutnicza